Stjørdal kommune ledige stillinger. Ledig stilling: Rådgiver

Startside

Stjørdal kommune ledige stillinger

Våre elever går videre til Stokkan ungdomskole, sammen med elever fra Fosslia skole og Halsen barneskole. Ansettelsesforhold: - Praksisplassen er prosjektbasert og varighet vil tilpasses etter kandidatens og redaksjonens kapasitet. Mediehuset StudentTorget og Kubrix Film tilbyr praksisplasser studenter eller nyutdannede kandidat med ambisjoner om en karriere filmproduksjon og videojournalistikk. Vi arbeider kunnskapsbasert og er opptatt av å utvikle faget og implementere forskning i praksis. Arbeidstid: Du vil inngå i en medlever- eller nattevaktturnus.

Nächster

Miljøveileder

Stjørdal kommune ledige stillinger

Barnehagen har 5 avdelinger, til sammen 73 barn og 19 ansatte. Annet Du må kunne bidra i alle arbeidsoppgaver som helsesykepleier ved avdelingen ved behov I Stjørdal kommune vil du få , lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging- og en fleksibel og variert arbeidsdag. Kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for «kommunen som vil at du skal lykkes! Når du følger en virksomhet, vil du motta oppdateringer om nye stillinger, nyheter og annen relevant informasjon. Vi har nå ledig 2 faste stillinger for intensivsisykepleiere.

Nächster

Nav jobb Stjørdal

Stjørdal kommune ledige stillinger

Strategi og utvikling Karmøy kommunes tar utgangspunkt i visjon, verdier og felles mål for kommunen. De ulike fagområdene, avdelinger og enheter har mål og satsinger som bygger opp om disse hovedmålene. Kommunen består grovt sett av den nedre delen av distriktet og dalføret Stjørdalen, samt bygda Skatval. Våre ansatte jobber med alt fra byutvikling, barnehage, skole, helse til kultur. Vil du jobbe innenfor et av sykehusets satsningsområder? Vi søker en positiv, fleksibel og løsningsorientert kollega som tar utfordringer på strak hånd til skolens beste. Helse - og omsorg På våre bosenter bor det mennesker som har behov for hjelp og omsorg i det daglige.

Nächster

Ledig stilling

Stjørdal kommune ledige stillinger

Du lar også selskapet kontakte deg hvis de har en jobb som matcher ferdighetene dine i fremtiden. De fleste stjørdalinger bor allikevel i Stjørdal sentrum, tettstedet som heter Stjørdalshalsen, og som huser halvparten av kommunens befolkning. Arbeidsoppgaver Overordnet strategisk og driftsmessig ansvar for barnehagen Ansvar for å sikre barnehagens mål- og resultatoppnåelse Personalansvar for ansatte i barnehagen Faglig ansvar Ansvar for å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon Økonomiansvar for barnehagen Administrativt ansvar for barnehagen Bidra til å videreutvikle Ahus-barnehagene som helhet Kvalifikasjoner Barnehagelærerutdanning Styrer- eller lederutdanning er ønskelig Ledererfaring Oppdatert faglig kompetanse Kunnskap om og erfaring med å drive utviklingsarbeid Personlige egenskaper Trygg i lederrollen Etisk bevissthet Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å få det beste ut av hver enkelt medarbeider Evne til å inspirere medarbeidere og skape felles retning Strukturert, systematisk og fleksibel Gode samarbeidsevner og verdsetter delingskultur Ambisjoner om å utvikle deg selv, barnehagen og Ahus-barnehagene som helhet Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr En spennende og utfordrende stilling i et faglig aktivt miljø Deltakelse i et aktivt og utviklingsorientert lederteam Deltakelse i Ahus lederutviklingsprogram 5 planleggingsdager i året Gode lønns- og pensjonsordninger Gode velferdstilbud for ansatte hytteutleie, teaterbilletter m. Arbeidssted7500 StjørdalSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Stjørdal kommuneReferansenr. Noen andre steder som også noen ganger blir betegnet som egne bygder er Hell, Langstein og Vassbygda, hvor Hell blir ansett for å være en del av Lånke, mens de to sistnevnte regnes som deler av Skatval. Byen har et rikt mangfold med aktivt idretts- og kulturliv.

Nächster

Ledig stilling

Stjørdal kommune ledige stillinger

Teknisk drift Ved etat teknisk drift vil du få i oppgave med vedlikeholdsoppgaver som for eksempel plenklipping, maling, rundvask og enkle reparasjoner på kommunale bygg. Det forventes at du er en lagspiller, evner å tenke ut over egen enhet samt bidra til at en samlet enhet når sine mål. Ved intern rokkering kan det i rekrutteringsprosessen oppstå ledighet i andre stillinger med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Intensivseksjonen har 10 pasientsenger og er en generell intensivseksjon som dekker alle fagområder ved Ahus. Personlige egenskaperGlad i å jobbe med barnTrygg i voksenrollenGode samarbeidsevnerVi tilbyrLønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.

Nächster

Stjørdal kommune

Stjørdal kommune ledige stillinger

Som styrer i Ahus Barnehage 4 vil du inngå i Ahus-barnehagenes lederteam. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet — du velger selv. KontaktinformasjonMarte Lyng, Rektor Kvislabakken skole, 916 91 533, marte. Du har lyst til å lære mer om drift og vedlikehold og ser på dette som et mulig fremtidig yrkesvalg. For mer informasjon om stillingen kan du kontakte rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. Ryddige arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser Lønn fastsettes etter en vurdering av den ansattes kvalifikasjoner i henhold til stillingens innhold. ArbeidsoppgaverAnsvar for å iverksette, lede, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidetBidra til et godt samarbeid med foreldre, kolleger og andre samarbeidspartnereLegge til rette for og bidra til barns utvikling og læringKvalifikasjonerGodkjent barnehagelærerutdanning, bachelor eller tilsvarendeGod digital forståelse og kompetansePersonlige egenskaperEvne til å skape gode relasjoner mellom barn og voksneTrives i en aktiv hverdag preget av høyt arbeidstempoVi tilbyrLønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverkGod pensjonsordning og fri ulykkes- og gruppelivsforsikringVed spørsmål angående vikar på tilkalling, ta kontakt med en av våre barnehagestyrere.

Nächster

Ledige stillinger og jobber

Stjørdal kommune ledige stillinger

Kontaktpersoner og søknadshåndtering I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. I full stilling i medleverturnus innebærer det 3 døgn arbeid -7 døgn fri - 4 døgn arbeid -7 døgn fri. Her finner du flyplass, høgskole, sykehus, store og varierte arbeidsplasser og et omfattende kulturtilbud. Ved tilsetting vil det i henhold til gjeldende lovverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest. Helsestasjonsvirksomheten omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor jordmortjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste inkl. Selskapet vil ha tilgang til din personlige informasjon og cv slik at de kan kontakte deg hvis de har en jobb som matcher dine ferdigheter i fremtiden.

Nächster

Ledig stilling: Rådgiver

Stjørdal kommune ledige stillinger

Søkerliste vil da bli benyttet for rekruttering også til disse rollene. Vi jobber tverrfaglig med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid og bruker det Grønne kors som verktøy i avvikshåndtering. Denne finner du helt til slutt under oversikten. Verdiene er respekt, ansvar og kvalitet. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet — du velger selv. Vi jobber tett sammen internt og med aktuelle samarbeidspartnere eksternt for å utvikle gode tilbud til våre innbyggere. Du må være omsorgsfull, pliktoppfyllende, utadvendt, ha et godt humør og gode samarbeidsevner.

Nächster